Mindfulness2020-04-02T12:53:16+00:00

Mindfulness

8 ugers kursus i Mindfulness Baseret Stress Reduktion. (MBSR)

Mindfulness giver mulighed for fokusering på nuet øjeblik for øjeblik, en måde at stoppe op på og være til stede midt i travlheden og livets glæder og sorger.

Næste forløb begynder: Den 3. oktober Hersegade 28 1.sal, Roskilde. Hersegade ligger lige overfor stationen.
Forløbet er følgende 8 onsdage: den 3., 10. og 31 0ktober, den 7., 21.november og den 12 december, den 9. og 16.januar – 2019, samt stille dag den 5. januar 2019.
Alle aftener fra kl. 18.00 til 20.45.
Pris: 3500 kr. for hele forløbet, inclusive 5 CD-der eller download koder, manual, kaffe/the og frugt og lidt sødt til pausen. For private er prisen inklusiv moms og for virksomheder + moms.
Tilmelding på info@vibekethorsen.dk efter først til mølle princippet.

Hvad er mindfulness og MBSR? Hvad kan jeg få ud af det?

  • Evnen til at rumme tanker, følelser og hvad din krop fortæller dig, uden at reagere automatisk.
  • Mere indre ro og indre stabilitet i hverdagens mange situationer.
  • Bedre kontakt med de ressourcer, du allerede har.
  • At opdage og bryde uhensigtsmæssige mønstre, så du får mere energi og træffer bevidste valg.
  • Nærvær og tilstedeværelse i nuet – i relationen til sig selv og andre
  • Åbenhed og venlighed indad til og udadtil – øget stresstolerance

Mindfulness handler om at være til stede lige her og lige nu. Ofte er vi optaget af tanker om fortiden, fremtiden eller om de andre og vi er ikke i kontakt med os selv og hinanden i disse øjeblikke.
I mindfulness trænes det at være opmærksom fra øjeblik til øjeblik, dels gennem mindful movement, bodyscanning, siddende og gående meditationer, samt lære af alle hverdagens hændelser.

Gennem træningen øges fokusering, og sammenhængen mellem det der foregår i krop, tanker og følelser og det øjeblik det udspiller sig i.

Man kommer i tydeligere kontakt med egne indre ressourcer og kommer dermed stå mere ved “roret” i eget liv.

Træningen er udviklet af professor i medicin, Jon Kabat-Zinn, Massachusetts og dokumenteret lige siden 1979 og senest i Danmark i januar 2015 – Rigshospitalets smerteklinik ved Eve Bengta Lorentzen som instruktør.

I går er historie og i morgen ved vi ikke noget om. Det er her og nu vi har en mulighed for at leve med fuld opmærksomhed, dette øjeblik er det eneste vi har at arbejde med og forandrer noget i.

For at få det fulde udbytte af forløbet er det lige som at gå til fitness – man skal være indstillet på at finde tid til daglig træning, blot 20 min. gør en forskel og gerne mere.

Integrationshold

Alle der har taget et 8 ugers forløb, her eller et andet sted, er velkomne. Det kan være en udfordring at vedligeholde egen praksis. At være i meditativt samvær med andre, er en måde at støtte egen praksis i hverdagen på. På dette hold er der mulighed for yderligere fordybelse ind i indre stabilitet og indsigt og man kobler sig på holdet, når man ønsker det, i løbet af året. Der arbejdes med fordybelse i forskellige temaer. Man tilmelder sig for et år ad gangen. Prisen justeres i forhold til begyndelsestidspunktet.

I 2018 er det følgende torsdage: 25. januar, 22. februar, 15. marts, 19. april, 24. maj, 21. juni, 23. august, 27. september, 25. oktober, 22. november og den 13. december, samt stilledag den 21. april fra kl. 10 til 16. Aftenerne er fra kl. 18.30 til 21.15.

Sted i Roskilde: Hersegade 28, 1. sal, 4000 Roskilde. Ligger meget centralt lige overfor stationen, der er også parkeringsmuligheder i nærheden.

Pris: 2.200 kr.

Tilmelding via mail: info@vibekethorsen.dk efter først til mølle princippet.

Med venlig hilsen Vibeke Thorsen MBSR instruktør, krops-og psykoterapeut og sygeplejerske

NYT!

Fordybelse

3 dags retræte med en blanding af yoga og mindfulness.

Den 9.-10. og 11. august. Hver dag fra kl. 10 til 16.

Man behøver ingen erfaring i yoga eller mindfulness.

Sted: Hersegade 28. 1., 4000 Roskilde. Tæt ved stationen.

Hver dag begynder med yoga og slutter med en dyb gennemgang af kroppen som en mulighed for dyb afslapning.

Du vil opleve at yoga og mindfulness flettes sammen i løbet af dagen. At yoga og mindfulness er to sider af samme sag. Der vil blive guidet i en blanding af hatha yoga, yin yoga og restorative yoga, siddende meditation og meditativ gennemgang af kroppen. Yin yoga er lange stræk mellem 2 og 7 min., så kroppen får mulighed for at slippe spændinger. I restorative yoga understøttes kroppen af tæpper og klodser, det påvirker nervesystemet til at sætte gang i kroppens evne til at balancere og restituere sig.

  1. dagen bliver en stilledag. Det betyder at der er guidede øvelser, som du kender fra 1. dagen. Det at være stille, giver mulighed for en fordybelse indadtil i de enkelte øvelser og en frihed i ikke at skulle forholde sig til noget eller nogen – blot være nærværende med det, der opleves i øjeblikket.

Undervisere: Cristina Tofft er yoga lærer med 11 års erfaring i undervisning og Vibeke Thorsen er MBSR instruktør – Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

Pris: 2.400 kr. inklusiv, kaffe/the, frugt og lidt sødt.

Tilmeldingsfrist: 7. juni 2019

Tilmelding til Cristina Tofft, cristinatofft@gmail.com, eller Vibeke Thorsen, info@vibekethorsen.dk

Der er kun 9 pladser på holdet og det er først til mølle princippet.

Håber vi ses! Cristina Tofft og Vibeke Thorsen

www.vibekethorsen.dk