Konflikthåndtering2020-01-08T12:25:42+00:00

Der er fokus på at foregribe konflikter og få skilt konflikten ad så den kan håndteres og fjernes fra det personlige felt.

Konflikter er en del af livet og dermed også arbejdslivet.

Kurset tilrettelægges efter jeres behov.

Det er muligt at lære at håndtere uenigheder, så de omdannes til konstruktiv energi. Ikke alle konflikter kan løses, men så bliver der klarhed over det.

Konflikter på alle niveauer sluger energi og kan være med til at skabe myter om hinanden.

Konflikter kan føre til udvikling eller stagnation alt efter hvordan vi håndterer dem.

Jeg tilbyder undervisning og træning i konflikthåndtering.

Jeg tilbyder også konfliktmægling – se knap ovenfor

Jeg tilbyder støtte til arbejdspladser, der står i konflikter.

Mit udgangspunkt er anerkendelse og opbygning af tillid og gode konfliktløsnings-strategier.

En støtte til at få talt om det der er svært og fastlåst i situationen – at få lys på forskellighedens dilemmaer.

Forløbet tilrettelægges individuelt efter behov.