Konflikthåndterende arbejdsmiljø2020-01-08T12:03:27+00:00

Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen.

For at tale om en konflikthåndterende kultur må man medtænke.

  • Individniveauet
  • Gruppe eller teamniveauet
  • Ledelses niveauet
  • Og den organisation, som de tre ovenstående niveauer er en del af.

Det handler om konflikthåndterende værdier og kompetencer på individniveau, gruppe og ledelses niveau.

Kulturen på arbejdspladens er noget man er fælles om at skabe og udvikle.

Fokus er på at kunne foregribe konflikter og skille dem ad, så de fjernes fra det personlige felt og bliver håndterbare.

Der er en dynamik og en polaritet i konflikter som det kan være nødvendig at gennemleve for at flytte sig og få et bredere udsyn.  Om det opfattes som positivt eller negativt handler om måden, man forholder sig til konflikter på.

Et væsentligt første skridt på denne vej er at få sat den anerkendende dialog på dagsordenen som det naturligste i verden på alle niveauer i organisationen, for at kunne træffe de bedste beslutninger for alle parter og organisationen.

Det handler endvidere om forventningsafstemning, mødekultur, spilleregler, konfliktkodex m.m.